With A Name Like Sostiudas, It Has To Be Good. - The Good Sostiudas Kids Go For.

Sostiudas, The Good Sostiudas Kids Go For.

With A Name Like Sostiudas, It Has To Be Good.

Gul moped och laglig

Min gula moped! Har du haft en moped? Vilken färg och vilken modell? Var du också en yngling som älskade friheten den gav dig? Du hoppade upp på den och kickstartade motorn - gasade på och vägarna låg öppna för dig! Inte så fort kanske men det gick snabbare än att cykla. Trettio kilometer i timmen sa dom. Min gick trettiosju - så känner man igen en vinnare! Sju kilometer fortare än vad man fick köra! Vilken bonus för en ung grabb som mig - tills kompisen drevade sin lite långsammare moped och nu kunde köra fyrtiosex kilometer. Jag hade ...